Certifikácia

Pre neustále zvyšovanie kvality a úrovne našich produktov sme zaviedli rad certifikácií. Niektoré sú predpísané legislatívou, iné sme získali na základe vlastnej potreby uvádzať na trh kvalitné a bezpečné výrobky.

GMP

Skratka GMP je z anglického názvu Good Manufacturing Practice a prekladá sa ako Správna výrobná prax. Je to systém riadenia organizácie predovšetkým s ohľadom na bezpečnosť výrobku a záruku kvality pre koncového spotrebiteľa. Tento systém garantuje kvalitu, stabilitu a obsah účinných látok pri výrobe. Spoločnosť LEROS vyrába plne v súlade s postupmi Správnej výrobnej praxe SVP (GMP). Správna výrobná prax je legislatívne vyžadovaná pri výrobe liečiv, spoločnosť však tieto postupy dodržiava aj pri výrobe doplnkov stravy z radu bylinných čajov aj pri výrobe potravinárskych výrobkov.

 

HACCP

HACCP je skratka z anglického názvu "Hazard Analysis and Critical Control Points" (analýza nebezpečenstva a kritických kontrolných bodov). Táto skratka sa vo svete používa pre systém preventívnych opatrení slúžiacich na zabezpečenie zdravotnej nezávadnosti potravín a pokrmov počas všetkých činností, ktoré súvisia s výrobou, spracovaním, skladovaním, manipuláciou, prepravou a predajom konečnému spotrebiteľovi.

Systém HACCP udáva, aké prostriedky a postupy sú nevyhnutné na to, aby sa predchádzalo nebezpečenstvám, ktoré ohrozujú zdravie konzumenta ešte predtým, ako sa môžu prejaviť. Správne zavedený a fungujúci systém HACCP v prvom rade znižuje riziko ohrozenia zdravia spotrebiteľa, a zároveň chráni výrobcu alebo predajcu v prípade neoprávneného vymáhania náhrad za poškodenie zdravia. Certifikáciu systémom HACCP vždy overujú a udeľujú kvalifikovaní externí audítori, na základe niekoľkodenného auditu všetkých oblastí, ktorých sa tento systém týka. Od roku 2004 spoločnosť LEROS vlastní certifikát HACCP a ISO 9001:2008, pričom v roku 2008 boli oba certifikáty úspešne obnovené recertifikáciou.

 

ISO

ISO 9001 je medzinárodne uznávaná norma pre Systém managementu kvality (QMS). Táto norma udáva systém a súbor pravidiel, ktoré zabezpečia zmysluplný prístup k riadeniu všetkých častí výrobných a obchodných činností tak, aby bola dosiahnutá spokojnosť každého zákazníka plnením jeho požiadaviek.

 

BIO

BIO je česká národná značka pre biopotraviny. K jej udeleniu sú Ministerstvem zemědělství ČR poverené vybrané kontrolné organizácie. Tie sú oprávnené udeliť certifikát BIO na základe kontrolného auditu, ktorý preverí plnenie všetkých podmienok stanovených príslušnou právnou úpravou. Spoločnosť LEROS je držiteľom certifikácie Ekologického zemědělství - organic farming (BIO).

 

IFS

Štandard IFS (International Food Standard) ustanovili združenia nemeckých a britských distribučných reťazcov. Zameriava sa na bezpečnosť, kvalitu a zákonné požiadavky pri výrobe potravín a je vyžadovaný reťazcami pri výrobe potravín (výrobkov) vlastných, tzv. "privátnych značiek". Základom štandardu sú pravidlá správnej výrobnej a hygienickej praxe, analýza rizík, stanovenie kritických kontrolných bodov a ďalšie legislatívne požiadavky potravinového práva EÚ na výrobky, procesy a kvalifikáciu personálu.

 

Bielorusko

Sme tiež schváleným dovozcom liečivých prípravkov do Bieloruska. Máme GMP certifikáciu podľa pokynov Bieloruska a získali sme kladné posúdenie Centra Expertíz a Skúšania Bieloruskej Republiky.