Certifikace

Pro neustálé zvyšování kvality a úrovně našich produktů jsme zavedli řadu certifikací. Některé jsou předepsané legislativou, jiné jsme získali na základě vlastní potřeby uvádět na trh kvalitní a bezpečné výrobky.

GMP

Zkratka GMP je z anglické názvu Good Manufacturing Practice a překládá se jako Správná výrobní praxe. Jedná se o systém řízení organizace s ohledem především na bezpečnost výrobku a záruku kvality pro koncového spotřebitele. Tento systém garantuje kvalitu, stabilitu a obsah účinných látek při výrobě. Společnost LEROS vyrábí plně v souladu s postupy Správné výrobní praxe SVP (GMP). Správná výrobní praxe je legislativně vyžadována při výrobě léčiv, společnost LEROS však tyto postupy dodržuje i při výrobě doplňků stravy z řady bylinných čajů i při výrobě potravinářských výrobků.

 

HACCP

HACCP je zkratka z anglického názvu "Hazard Analysis and Critical Control Points" (analýza nebezpečí a kritické kontrolní body). Tato zkratka se ve světě používá pro systém preventivních opatření sloužících k zajištění zdravotní nezávadnosti potravin a pokrmů během všech činností, které souvisejí s výrobou, zpracováním, skladováním, manipulací, přepravou a prodejem konečnému spotřebiteli.

Systém HACCP udává, jaké prostředky a postupy jsou nezbytné k tomu, aby se předcházelo nebezpečím, která ohrožují zdraví konzumenta ještě předtím, než se mohou projevit. Správně zavedený a fungující systém HACCP v první řadě snižuje riziko ohrožení zdraví spotřebitele a zároveň chrání výrobce nebo prodejce v případě neoprávněného vymáhání náhrad za případné poškození zdraví. Certifikaci systémem HACCP vždy ověřují a udělují kvalifikovaní externí auditoři, na základě několikadenního auditu všech oblastí, kterých se tento systém týká. Od roku 2004 společnost LEROS vlastní certifikát HACCP a ISO 9001:2008, přičemž v roce 2008 byly oba certifikáty úspěšně obnoveny recertifikací.

ISO

ISO 9001 je mezinárodně uznávaná norma pro Systém managementu kvality (QMS). Tato norma udává systém a soubor pravidel, která zabezpečí smysluplný přístup k řízení všech částí výrobních a obchodních činností tak, aby bylo dosaženo spokojenosti každého zákazníka plněním jeho požadavků.

 

BIO

BIO je česká národní značka pro biopotraviny. K jejímu udílení jsou Ministerstvem zemědělství pověřeny vybrané kontrolní organizace, které jsou oprávněny udělit certifikát BIO na základě kontrolního auditu, který prověří plnění všech podmínek stanovených příslušnou právní úpravou. Společnost LEROS je držitelem certifikace Ekologického zemědělství - organic farming (BIO).

 

IFS

Standard IFS (International Food Standard) ustanovily sdružení německých a britských distribučních řetězců. Zaměřuje se na bezpečnost, kvalitu a zákonné požadavky při výrobě potravin a je vyžadován řetězci při výrobě potravin (výrobků) vlastních tzv. "privátních značek". Základem standardu jsou pravidla správné výrobní a hygienické praxe, analýza rizik, stanovení kritických kontrolních bodů a další legislativní požadavky potravinového práva EU na výrobky, procesy a kvalifikaci personálu.

 

 

CPK (BIO)

CPK (Certifikovaná přírodní kosmetika) je český certifikát pro přírodní kosmetiku vydávaný společností KEZ (Kontrolované ekologické zemědělství). Podmínkou pro získání certifikátu je složení z přírodních surovin. Výrobek nesmí obsahovat syntetické látky škodlivé lidskému zdraví (například ropné deriváty, chemické konzervanty či syntetické vůně). Výrobek s certifikátem CPK Bio obsahuje složky získané z ekologického zemědělství.

 

Bělorusko

Jsme také schváleným dovozcem léčivých přípravků do Běloruska. Máme GMP certifikaci dle pokynů Běloruska a získali jsme kladné posouzení Centra Expertiz a Zkoušení Běloruské Republiky.